+90 544 672 29 55

Soru ve Görüşleriniz İçin

mira@miradanismanlik.com.tr

Kurumsal e-posta Adresimiz
 • BİST 100
  1.444,87
 • DOLAR
  8,4249 TL
 • EURO
  10,2248 TL
 • PARİTE
  1,2141
 • ALTIN ONS
  1.842,61

GENEL BAKIŞ

Günümüzde kurumsallaşmaya giden her şirketin zaruri ihtiyacı haline gelen Aile Anayasası’nın oluşturulmasındaki temel amaç, şirketin yönetimindeki her türlü işleyişin belirlenen kurallar bütünü üzerine gerçekleşmesi ve bu sayede çıkabilecek hukuki ve sosyal sorunların önüne geçmektir. Şirketin Anayasa maddeleri oluşturulurken;

 • Aile ilişkileri ile şirket işlerinin birbirine karışmasını engellemek
 • İş ortamında yaşanan olumsuzlukların aile içini kötü yönde etkilemesini önlemek
 • Şirket işlerinin aile içine olumsuz yansıması halinde, tarafların anlaşmasının hukuksal düzlemde gerçekleştirme
 • Şirketi kurup belirli bir düzeye getiren kuşağın yetki ve sorumluluklarını sonraki kuşaklara şirketin kurumsallığına zarar vermeden devir etmesini sağlamak amacı ile düzenlenmek

HAZIRLAMA SÜRECİ

Aile anayasası oluşturmak için, öncelikle aile üyelerinin bir araya gelerek, en azından belirli ilkeler üzerinde anlaşması gerekir. Aile anayasaları genelde dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde aile üyeleri ve pay sahipleri ilgili bilgiler bulunmaktadır. İkinci bölüm şirket yönetimi ve aile ile şirket arasındaki bağlantılarla ilgilidir. Üçüncü bölüm Aile Konseyiyle ilgilidir. Son bölüm ise mal varlığı ile ilgilidir. Bu bölümde pay sahibi olma, hisse devri, kâr dağıtımı gibi konular işlenmektedir.

HUKUKSAL GEÇERLİLİK

Aile üyelerinin talep etmesi durumunda hukuksal bağlayıcılık kazandırılabilmektedir.